Timeline

Vår historia

Historien om Stafsjö börjar redan 1666 när Gerdt Störning grundade Stafsjö Bruk. Det började med tillverkning av kanoner, vilket varade i cirka 200 år. 1928 introducerades och tillverkades de första skjutspjällsventilerna av Stafsjö. Detta är arvet och tekniken vi kommer vidareförädla och föra in i nästa århundrade och vidare.

1666

Gerdt Störning erhåller privilegiebrev signerat av Karl XI med rätt att anlägga en masugn i Stavsjö .

1683

Stafsjö får tillstånd att bygga ytterligare en masugn. Redan under 1680-talet levererar Stafsjö årligen ca 70 kanoner, från 24 pund till 3 pundsversioner. Ammunition tillverkades också i viss omfattning.

1703

Export av 54 st 24 pundskanoner till Lissabon, Portugal.

1719

Stafsjö har under årens lopp drabbats av flertalet bränder. 1719 härjade ryssarna längs den svenska ostkusten och attackerade bruket 30 juli samma år. Alla byggnader brändes ner utom en, det ryska köket, som än idag står kvar och är privatägt.

1748

20 st mörsare levererades till Ostindiska kompaniet.

1859

De sista kanonerna tillverkades på Stafsjö. Efter en initial kris började Stafsjö utveckla produkter för att stödja den svenska industrialiseringen.

1881

Ventilproduktion startade på Stafsjö - med kilslidsventiler.

1896

Masugnen togs ur drift och ersattes av en kupolugn.

1900

En salutkanon tillverkades av Stafsjö för världsutställningen i Paris. På Stafsjö Bruksmuseum kan du inhandla din egna miniatyrkanon i gjutjärn.

1914

I Stafsjö Bruksmuseum, som ligger alldeles intill dagens kontorsbyggnad, finns en välgjord model av Stafsjö Bruk år 1914.

1928

Introduktion av den första skutspjällsventilen "Massaventil" utvecklad av ingenjör Canell.

1952

Invigningsfest av den nya verkstaden.

1968

Introduktion av genomgående skjutspjällsventilen H2G för applikationer med höga massakoncentrationer. Idag heter den HG. I själva verket introducerades denna skjutspjällsteknik tidigare men på den tiden var manöverdonet monterat på motsatt av sida ventilhuset.

1981

Den sista kupolugnen togs ur drift och därmed slutade Stafsjö med gjutning i egen regi.

1989

Fram till detta år var denna HG DN 1200 den största ventilen som någonsin tillverkats av Stafsjö, avsedd att stänga av ett 60 m högt massatorn vid Procter & Gamble Cellulose Co fabrik i Georgia, USA. Numera levererar Stafsjö många av denna ventilstorlek och större på årsbasis.

1989

Introduktion av skjutspjällsventilen RKO med runt inlopp och kvadratiskt utlopp för slitande skrotfälletillämpningar.

2002

Introduktion av kemikalieresistenta och dubbelsidigt tätande XV ventilen och fulluggade BV för vatten och avloppsvatten. Dess efterträdare blir WB14/E-serien.

2002

Introduktion av D2G ventilen med dubbla spjällblad. Denna utvecklades främst för tillämpningar som kräver snabb manövrering, ofta innehållande rejekt och annat slitande media.

2005

Familjen Bröer köper Stafsjö Bruk från Beijer Almagruppen

2006

Introduktion av WB programmet för vatten-, avlopssvatten- och biomassatillämpningar.

2007

Stafsjö introducerar en komplett skrotfälla för tuff och slitande rejekthantering, framförallt till HD cleaners i returfiberlinjer.

2007

Stafsjö investerar i en ny fleroperationsmaskin, Uniport 6000, för att säkerställa kvalitet och effektiv tillverkning av skjutspjällsventiler upp till DN 1600 (64 ”).

2009

Introduktion av slurryventilerna SLV och SLF för krävande och slitande mineralbearbetningsprocesser.

2012

Introduktion av högtrycksventilerna HX med genomgående spjällblad och slurryventilerna SLH och SLX.

2016

Introduktion av prestandaventilen WB14E som erbjuder utmärkta flödesegenskaper och tät avstängning oavsett tryckriktning upp till 10 bar.

2020

Trots svårigheterna med Covid-19 lyckas Stafsjö upprätthålla en stabil leveransprecision om 97% i genomsnitt för hela året. Vi hedrades också med en rekordomsättning detta år.

2021

Den fina trenden från 2020 fortsatte under 2021 trots fortsatta utmaningar med Covid-19. Orderingången blev på nytt rekordhög. Stor tack till alla kunder för förtroendet. 22 700 st skjutspjällsventiler lämnade Stafsjö för att driftsättas i processindustrier över hela världen varav ca 9 % stannade i Sverige.

2022

Under hösten levererade vi de första DN 800/32" SLF slurryventilerna med 550 mm dubbelverkande pneumatiska cylindrar som även hade växel på toppen för manuell manövrering i nödfall. Dessa ventiler ingick i en projektleverans till ett stort kopparanrikningsverk i Sydamerika.