Du är här

  • Slide 0
    A complete Junk Trap for the most demanding reject
  • Slide 1
    DN 100 - 200 (4" - 8") on the inlet side
    and square 250x250 (10"x10") on the outlet side.

Skrotfällan JT

Detta är en komplett skrotfälla för tuffa processförhållanden med slitande media.  JT-lösningen är framtagen med särskilt avseende på att minimera turbulens, slitage och ansamling av rejekt.

Skrotfällan består av skjutspjällsventilen RKO på inloppssidan, vilken har ett cirkulärt inlopp och ett kvadratiskt utlopp, och JTV-ventilen på utloppssidan vilken installeras i lätt lutning mot den kvadratiska och konformade behållaren. 

Den specialdesignade behållaren möjliggör flera driftsmöjligheter beroende på media och applikation. Två siktglas gör det möjligt att observera rejektnivå i behållaren. Anslutningar för spolning/fyllning och avluftning är placerade på den övre delen av behållaren och tre anslutningar för spolning/fyllning är placerade på den nedre för att förhindra eventuell igensättning och ansamling av rejekt i hörnen.

JT-lösningen finns med inlopp på RKO i DN 100 - DN 200 (4" och 8"). På utloppssidan sitter JTV i storlek 250x250 (10"x10").

 

 

RKO-ventilen på inloppssidan

Denna ventil är lämplig för krävande rejekt och annat slitande media, varför den sitter installerad på inloppsidan av JT.


En rejektbehållare för krävande processer

Behållaren möjliggör flera driftsmöjligheter. Som standard levereras den med flera spolhål för vatten eller luft och två siktglas för att kunna observera rejektnivån i behållaren.


Den kvadratiskt JTV-ventilen på utloppssidan

Denna ventil installeras i lätt lutning på rejektehållaren för att minimera ansamling av rejekt hörnen. Det kvadratiska utloppet ger säker avstängning mot rejektet. ​


Kontakta oss om ni har några frågor

E-post