Du är här

  • Slide 0
    DN 80 - DN 1200 (3” - 48”)
  • Slide 1
    Superior flow characteristics
    and trusted shut-off on static media columns

Skjutspjällsventilerna HL och HG

Stafsjös skjutspjällsventiler HL och HG har fina flödesegenskaper och tätar i båda flödesriktningarna. Ventilerna är utrustade med genomgående spjällblad för säker avstängning av koncentrerad och statisk media. Denna avstängningsförmåga, i kombination med genomloppets fina flödesegenskaper, gör ventilerna lämpliga för tuffa användningsområden med medier som pappersmassa (massakoncentration < 18%), lut, rejekt, pulver aska och högkoncentrerad slurry.

HL och HG är två av fem ventiler i Stafsjös produktprogram med genomgående spjällblad. HG representerar standardversionen medan HL är en slimmad version av HG och finns i större storlekar. HP är en högtrycksversion av HG. HPT är en högtrycksversion i titan, och slutligen HX som är en extrem högtrycksversion. 

Samtliga ventiler är moduluppbyggda och de kan enkelt anpassas med spjällblad, säten och boxpackningar efter media och behov, liksom manöverdon och tillbehör.

HG-ventilen finns från DN 80 upp till DN 1200 (3” till 48”) och HL från DN 400 upp till DN 800 (16" till 32").

Ytterligare information finns i produktbladen.

 

Pålitlig avstängning och dubbelsidigt tätande

Flänsringssystemet på båda sidor om spjällbladet gör ventilen oberoende av tryckriktning. Det genomgående spjällbladet ger en säker avstängning av högkoncentrerad och statisk media. 


Genomlopp med utmärkta flödesegenskaper

Ventilernas genomlopp är i princip fritt från kaviteter i öppet läge, vilket ger ytterst fina flödesegenskaper. I det här läget skyddas PTFE-sätet av flänsringarna och spjällbladet. Sätet och flänsringen kan också levereras i polyuretan för slitande medier som slurry och rejekt.


Stabil konstruktion för bibehållen tätningsförmåga

Spjällbladet får stöd hela vägen från öppet till stängt läge, vilket tillsammans med en korrekt dimensionerad överdel, gör avstängningen säker och reperterbar.  


Kontakta oss om ni har några frågor

E-post