Du är här

  • Slide 0
    The most reliable knife gate range for highly
    concentrated media and static media columns
  • Slide 1
    DN 80 - DN 1200 (3” - 48”)

Skjutspjällsventilerna HL och HG

Stafsjös skjutspjällsventiler HL och HG har fina flödesegenskaper och tätar i båda flödesriktningarna. Ventilerna är utrustade med genomgående spjällblad för säker avstängning av koncentrerad och statisk media. Denna avstängningsförmåga, i kombination med genomloppets fina flödesegenskaper, gör ventilerna lämpliga för tuffa användningsområden med medier som pappersmassa (massakoncentration < 18%), lut, rejekt, pulver aska och högkoncentrerad slurry.

HL och HG är två av fem ventiler i Stafsjös produktprogram med genomgående spjällblad. HG representerar standardversionen medan HL är en slimmad version av HG och finns i större storlekar. HP är en högtrycksversion av HG. HPT är en högtrycksversion i titan, och slutligen HX som är en extrem högtrycksversion. 

Samtliga ventiler är moduluppbyggda och de kan enkelt anpassas med spjällblad, säten och boxpackningar efter media och behov, liksom manöverdon och tillbehör.

HG-ventilen finns från DN 80 upp till DN 1200 (3” till 48”) och HL från DN 400 upp till DN 800 (16" till 32").

Ytterligare information finns i produktbladen.

 

Fullt genomlopp med utmärkta flödesegenskaper

I öppet läge har ventilen fritt genomlopp utan kaviteter där media kan sedimentera. PTFE sätena (1) skyddas av spjällbladet (2) och flänsringarna (3). Bakomliggande o-ringar (4) ger sätena konstant tryck mot spjällbladet. 


Pålitlig genomgående och dubbelsidigt tät avstängning

Spjällbladet är guidat genom hela slaget och manövrerar enkelt genom svår och högkoncentrerad media. Flänsringsystemet (5) på båda sidor om spjällbladet ger en tät avstängning oavsett flödesriktning. Glandboxsystemet med tre lager av Stafsjös TwinPack-flätor (6) säkerställer att inget media når omgivningen. Extra avskrapare eller dubbelgland kan användas för de mest krävande processförhållanden. 


Flänsringsystemet förlänger livslängden och gör processanpassningen enkel

Flänsringarna (7) håller sätena (8) och de bakomliggande o-ringarna (9) i exakt rätt position när spjällbladet manövreras. De är mekaniskt låsta och kan enkelt demonteras för sätesbyte. Både flänsringar och säten finns i olika material vilket gör det enkelt att anpassa ventilen till olika processförhållanden. 


Kontakta oss om ni har några frågor

E-post