Du är här

  • Slide 0
    Full bore with excellent flow characteristics
    Bi-directional tight zero leakage shut-off
    Self-cleaning function
  • Slide 1
    DN 80 - DN 1000 (3” - 40”)

Skjutspjällsventil XV

Stafsjös skjutspjällsventil XV ger en säker och tät avstängning oavsett tryckriktning. Det är en kompakt kemikaliebeständig ventilen med fina flödesegenskaper som är lämplig för medier som pappersmassa, biomassa och slam. 

XV-ventilen levereras med antingen ett semiluggat eller fulluggat ventilhus i rostfritt stål. Ventilen är utrustad med flänsringsystemet på båda sidor om spjällbladet, vilket gör den oberoende av tryckriktning och väldigt enkel att underhålla. Trots den relativt låga vikten och kompakta konstruktionen tål den höga differenstryck.

XV-ventilen finns från DN 80 upp till DN 1000 (3” till 40”).

Ytterligare information finns i produktbladet.

 

Dubbla flänsringsystem gör den dubbelsidigt tätande

​Flänsringssystemet på båda sidor om spjällbladet gör ventilen oberoende av tryckriktning. Eventuellt underhåll genomförs dessutom väldigt enkelt med hjälp av flänsringsystemet.


Självrensande funktion

Spjällbladet tillsammans med “bulan” i botten av ventilhuset ökar hastigheten på mediet vid stängning och tvingar det ut ur ventilen och in i röret. Ventilen har en självrensande funktion varje gång den stängs.


Utmärkt tätningsförmåga

En glandbox som är försedd med tre lager TwinPack, vilken är särskilt utvecklad och tillverkad för Stafsjös ventiler, och boxbottenavskrapere säkerställer att inget media når omgivningen.


Kontakta oss om ni har några frågor

E-post