Du är här

  • Slide 0
    DN 80 (3”)
  • Slide 1
    Mount it directly on the tank

Skjutspjällsventil TV

Stafsjös skjutspjällsventil TV används som avstängningsventil för en transmitter eller givare vid en tank där kort bygglängd erfordras.

Ventilen levereras med ventilhus, spjällblad och flänsring i rostfritt stål. Flänsringsystemet gör ventilen flexibel i fråga om sätes/tätningsmaterial i genomloppet och eventuellt underhåll genomförs dessutom väldigt enkelt. 

TV-ventilen kan direktmonteras mot en tank och en transmitter eller givare kan demonteras utan att tanken behöver tömmas. En spärrnyckel används i regel som manöverdon och gör manövrering snabb trots tankmontage, samtidigt som den blir väldigt kompakt. 

Denna ventil finns endast i DN 80 (3”). 

Ytterligare information finns i produktbladet. 

 

Pålitlig och tät avstängning

Det stora inre utrymmet med mjuka runda hörn minskar friktionen och gör det lätt för det fasade spjällbladet (1) att skära igenom både vätskor och torra medier. När spjällbladet når sitt ändläge vid stängning stannar det på de gjutna och precisionsbearbetade klackarna (2). Spjällbladet trycks då mot sätessidan (3) och ger en ensidigt tät avstängning. Flera mindre storlekar kan också hålla tätt mot visst backtryck tack vare de maskinbearbetade klackarna.


Unik flänsborrning möjliggör installation som ändventil

TV kan installeras direkt mot en tank utan att det krävs en motfläns och spärrskaftet gör manövrering enkel och smidig, trots kompakt utrymme.


Utmärkt anpassningsförmåga

TV är enkel att skräddarsy för olika processmedier. Flänsringsystemet gör den flexibel och minimerar underhållskostnaderna. 


Kontakta oss om ni har några frågor

E-post