Du är här

  • Slide 0
    DN 80 - DN 450 (3” - 18”)
  • Slide 1
    The optimal valve for high pressure slurry

Högtrycksventilerna SLH och SLX

Stafsjös skjutspjällsventiler SLH och SLX är utvecklade för den mest krävande högtryckstillämpningar med slurry och annat slitande media där det ställs höga krav på driftsäkerhet och låg livscykelkostnad. SLH-ventilen är konstruerad för tryck upp till 20 bar/290 psi medan SLX-ventilen för 50 bar/720 psi.

När dessa ventiler är öppna, bildar sätena en tät förlängning av rörledningen och varken ventilhuset eller spjällbladet kommer i kontakt med mediat. När ventilen stänger komprimeras sätena i axiell riktning och vid helt stängt läge tätar sätena fullt ut mot spjällbladet i båda flödesriktningarna.

SLH och SLX har fulluggade ventilhus i segjärn med intergrerade spolhål. Säten finns i lågfriktions EPDM alternativt naturgummi. Dessa tätar mot ett rostfritt spjällblad som är särskilt bearbetat, slipat och ytbelagt för minska friktionen när den manövreras. 

SLH och SLX finns från DN 80 till DN 450 (3” till 18”) och i större storlekar på begäran. 

Ytterligare information finns i produktbladet.

Vår SLV och SLF är två andra ventiler i vårt slurryprogram. 

 

 

En precis styrning av spjällbladet ger en lång livslängd

En stabil överdel (1), ett robust glandboxsystem (2) och interna spjällbladsstöd (3) ger en precis och exakt styrning av spjällbladet, vilket är oerhört viktigt för att minimera slitaget på sätena under själva manövreringen. 


Inbyggda förstärkningsringar ger en bättre prestanda

Den främre förstärkningsringen (4) säkerställer att sätets form, position och styrka bibehålls under drift medan den interna flänsförstärkningen (5) ser till att sätet hamnar i rätt position och ansluts korrekt mot anslutande flänsar.


Integrerade expansionsområden ger en låg manövreringskraft och minimerar påfrestningarna på sätena

Sätenas ingång (6) följer spjällbladets form för att det med minimal påfrestning ska dela på sätena i stängningsfasen och integrerade expansionsområdena (7) gör sätena flexibla i axiell riktning vilket ger en låg manövereringskraft.


Kontakta oss om ni har några frågor

E-post