Du är här

  • Slide 0
    The most reliable knife gate range for highly
    concentrated media and static media columns
  • Slide 1
    DN 200 - DN 900 (8" - 36")

Högtrycksventilerna HP och HPT

Stafsjös högtrycksventiler HP och HPT förstärkta för att klara av höga tryck oavsett tryckriktning. Ventilerna är utrustade med genomgående spjällblad för säker avstängning av högkoncentrerad och statisk media. Denna avstängningsförmåga, i kombination med genomloppets fina flödesegenskaper, gör ventilerna lämpliga för användningsområden med medier som pappersmassa (massakoncentration < 18%), lut och högkoncentrerade slurry.

Ventilerna är tre av fem i Stafsjös produktprogram med genomgående spjällblad. HG representerar standardversionen medan HL är en slimmad version av HG och finns i större storlekar. HP är en högtrycksversion av HG. HPT är en högtrycksversion i titan, och slutligen HX som är en extrem högtrycksversion för tryck upp till PN20. 

Samtliga ventiler är moduluppbyggda och de kan enkelt anpassas med spjällblad, säten och boxpackningar efter media och behov, liksom manöverdon och tillbehör.

HP-ventilen finns från DN 300 upp till DN 900 (8" till 36"). HPT från DN 200 upp till DN 600 (8" till 24") och slutligen HX från DN 200 upp till DN 900 (8" till 36"). Andra storlekar på begäran. 

Ytterligare information finns i produktbladen.

 

 

Fullt genomlopp med utmärkta flödesegenskaper

I öppet läge har ventilen fritt genomlopp utan kaviteter där media kan sedimentera. PTFE sätena (1) skyddas av spjällbladet (2) och flänsringarna (3). Bakomliggande o-ringar (4) ger sätena konstant tryck mot spjällbladet. 


Pålitlig genomgående och dubbelsidigt tät avstängning

Spjällbladet är guidat genom hela slaget och manövrerar enkelt genom svår och högkoncentrerad media. Flänsringsystemet (5) på båda sidor om spjällbladet ger en tät avstängning oavsett flödesriktning. Glandboxsystemet med tre lager av Stafsjös TwinPack-flätor (6) säkerställer att inget media når omgivningen. Extra avskrapare eller dubbelgland kan användas för de mest krävande processförhållanden. 


Flänsringsystemet förlänger livslängden och gör processanpassningen enkel

Flänsringarna (7) håller sätena (8) och de bakomliggande o-ringarna (9) i exakt rätt position när spjällbladet manövreras. De är mekaniskt låsta och kan enkelt demonteras för sätesbyte. Både flänsringar och säten finns i olika material vilket gör det enkelt att anpassa ventilen till olika processförhållanden. 


Kontakta oss om ni har några frågor

E-post