Du är här

  • Slide 0

Elektriskt manöverdon AUMA

Stafsjö använder AUMAs elektriska elmanöverdon som standard typ SA och SAR för reglering. Ventilerna kan också förses med andra fabrikat som t ex Rotork. 

Som standard levererar Stafsjö ventilerna som ska förses med eldon med stigande spindel, d v s anslutning A. Ickestigande spindel med anslutning B3 finns också vid behov. AUMAs manöverdon finns med 3-fas AC eller 1-fas AC motor.

Flervarvsdonet typ SA används i huvudsakligen för öppna/stäng inom temperaturintervallet –40 °C till +80 °C. Donen har skyddsklass IP 68 och uppfyller korrosionsklass KS. De har ett brett vridmomentområde, är tämligen enkla att underhålla och körs igång enkelt. 

AUMAs elmanöverdon kan också levereras med en rad olika moduler, d v s AUMA MATIC. AUMA MATIC AM är den mest kostnadseffektiva lösningen för tillämpningar som endast kräver on/off. För reglering, registrering av driftsdata eller fältbussystem som t ex Profibus kräver en AUMATIC AC.

Rekommenderad storlek på AUMA-don finns i respektive ventils produktblad. För råd och ytterligare information på AUMA-donen eller ATEX-klassade, vänligen kontakta Stafsjö, din lokala representant eller besök www.auma.com.

Basutrustning AUMA flevarvsställdon typ SA 

Momentbrytare för öppna/stäng
Momentbrytare vid överbelastning
Gränslägesgivare för öppen/stängd position
Termiskt lindningsskydd
Inbyggt värmeelement
Handratt för manuell drift 

 

 

Dokument

För att hitta fler nedladdningar relaterade till våra produkter. Gå till nedladdningar!

Kontakta oss om ni har några frågor

E-post