Stål och aluminium

Skjutspjällsventiler inom stålindustrin används främst på vatten, rent eller mycket förorenat. Processvattnet används bl a för kylning och rening av processgaser, och renas samt återcirkuleras till processen.

Syfte och mediatyp är avgörande för vilket skjutspjäll som rekommenderas. MV-ventilen används ofta för reglering eller on/off på samma sätt som är vanligt för WB-programmet. Slurryventilerna (SLV, SLF, SLH och SLX) kommer till användning när processvattnet är så slitande att en vanlig ventil skulle slitas ut för fort. 

På aluminiumsmältverk har MV använts framgångsrikt som avstängnings- eller on/off-ventil i matningsprocessen och gasbehandlingscentrat.
 

Rekommenderade produkter