Pulver och bulk

Ett fullt genomlopp med inget som stör flödet – det erbjuder en skjutspjällsventil när den är öppen. Lika viktigt, ventilen måste vara extremt tät när den är stängd.

Stafsjö har framgångsrikt under lång tid levererat MV- och HG-ventiler horisontellt installerade på pulver och bulkhantering. HG-ventilen har ett rakt och slätt genomlopp och är det naturliga valet på koncentrerat media. MV-ventilen är en kostnadseffektiv lösning som också erbjuder utmärkta prestanda och en tät avstängning, främst installerad horisontellt med sätessidan uppåt mot behållaren (om inte differentialtrycket är för högt). Den rostfria RKS-ventilen är möjlig att anpassa i storlek från 100x100 upp till 1000x1000, med både kvadratiska och rektangulära genomlopp.
 

Rekommenderade produkter