Olja och gas

Skjutspjällsventiler som hanterar lera (mud) på oljeplattformar möter tuffa processförhållanden. Ventilerna måste uppfylla flera standarder vilket gör hela leveransen mycket komplex, vilket är något som passar oss bra på Stafsjö.

MV är en lämplig avstängningsventil på leran som tas upp från borrhålen eftersom den har en skärande avstängning, är lätt att skräddarsy och är enkel att underhålla, vilket ger en låg livscykelkostnad. Vissa använder XV-ventilen. 

För tillverkning av kimrök, kräver processförhållandena en tät ventil samtidigt som den ska klara väldigt höga temperaturer, vilket gör en specialversion av MV klassad för höga temperaturer lämplig för processen.
 

Rekommenderade produkter