Mat- och dryck

Skjutspjällsventiler som används på bryggerier, stärkelseprocesser, sockerbruk, slakterier, storskaliga avfallssystem på industriella kök och biprodukter från livsmedels- och dryckesframställning möter tuffa driftsförhållanden och ventilerna måste uppfylla högt ställda kvalitetsstandarder.

Stafsjö kan leverera ventiler till livsmedelprocesser med mjuktätande delar som är i kontakt med mediat godkända enligt FDA-direktivet och EU 10/2011. För ytterligare information, vänligen kontakta Stafsjö.

MV ventilen används i stor utsträckning inom livsmedelsindustrin och dess avfallshanteringssystem, främst p g a dess förmåga att effektivt stänga/skära av mediat, hålla tätt under långa perioder och för att den är enkel att anpassa efter olika processkrav. Som exempel i storskaliga vakuumbaserade köksavfallssystem, ställs det höga tätningskrav på ventilen i kombination med att den säkert ska stänga av matavfallet. I denna typ av applikation, har MV ventilen presterat bra under långa perioder.

På till exempel stora fiskefartyg, s k brunnbåtar, är det viktigt med ett fullt och slätt genomlopp för att inte störa fisken och det är en anledningen till att WB-programmet används i stor utsträckning på fartyg runt om i världen.
 

Rekommenderade produkter