Biomassa

Många organiska material är lämpliga som råmaterial till biogas, som t ex slam från avloppsreningsverk, matavfall, gödsel, biomaterial från jordbruket och avfall från pappers- och massaindustrin. Variationerna är många och processutrustningen måste uppfylla högt ställda krav. 

Stafsjö har levererat tusentals ventiler till biomassaprocesser. WB-programmet erbjuder utmärkta flödesegenskaper medan MV-ventilen ger en skärande avstängning, vilket är lämpligt i vissa fall på tuff biomassa.

I vissa processer där det organiska materialet behandlas i väldigt höga temperaturer i kombination med höga tryck (s.k. thermal hydrolysis process) är ventilerna MV-E och XV de mest lämpliga eftersom de vätskeberörda delarna levereras i rostfritt stål eller duplex. 

Rekommenderade produkter