En världsledande leverantör av skjutspjällsventiler

Vi utvecklar, tillverkar och säljer högpresterande avstängningsventiler för massalinjer i pappers- och massabruk, slurry- och vattenprocesser i gruvindustrin, avfall-/avloppsvatten-/slamshantering bland kommuner och industrier, askhantering vid kraftverk och många andra.

Stafsjö grundades 1666 och produktionen startade med kanoner. Det blev en nästan 200 år lång tradition. Tillverkning av ventiler började redan 1881 och den första skjutspjällsventilen lanserades 1928 till den närliggande pappers- och massaindustrin. Vår långa erfarenhet av täta avstängningsventiler för fullflödesapplikationer utnyttjar vi och fokuserar vårt utvecklingsteam på att driva denna teknik så långt det bara går.

Våra kärnvärden flexibilitet, kompetens och pålitlighet genomsyrar hela vår organisation till gagn för våra kunder och ägare. Vi tror på personligt ansvar och litar våra egna och våra partners personals engagemang och professionalism.